camera di động

Triển khai hệ thống camera di động để chống mất cắp hành lý tại sân bay

Đó là một trong các biện pháp vừa được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan trong ngành Hàng không triển khai.
>> Mất cắp hành lý tại sân bay không giảm, sẽ xử lý giám đốc cảng vụ