cám trộn bột đá

Người chăn nuôi khóc ròng vì cám trộn... bột đá

Gần đây, người chăn nuôi gia súc, gia cầm tỉnh Bình Thuận xôn xao lo lắng vì phát hiện đàn vịt nuôi bỗng chết dần mòn do cám thức ăn có vấn đề.