cam kết việc làm

Phải gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp

Hiện cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó gần 400 trường cao đẳng, hơn 550 trường trung cấp và gần 1.000 trung tâm (cơ sở GDNN cấp huyện), trong đó phần lớn là trường công lập. Gắn kết nhà trường với doanh nghiệp là vấn đề đã được đặt ra từ lâu, tuy nhiên mối quan hệ này còn lỏng lẻo, trên thực tế, các trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” của mình chứ chưa đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.