cấm dừng lâu

Cắm biển "Cấm dừng xe quá 5 phút" tại trạm thu giá BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC); Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI); các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV và Cục Quản lý đường bộ cao tốc tổ chức giao thông tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.