cấm cà phê

Luật lạ ở Hàn Quốc: Cấm bán cà phê tại tất cả trường học

Lệnh cấm "lạ lùng" này tại Hàn Quốc được thực hiện nhằm thúc đẩy học sinh và giáo viên có những sự lựa chọn trong ăn uống lành mạnh và tốt cho sức khỏe hơn.