cải thiện dân sinh

Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Thiểm Tây, Trung Quốc

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sau 3 ngày làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta đến thăm tỉnh Thiểm Tây.