các loại tội phạm

Cảnh sát Bảo vệ và những trọng trách nặng nề

1. Do đặc thù công việc, trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao, những ngày lễ, Tết của dân tộc, khi mọi người dân được nghỉ vui chơi, thì các anh - những chiến sĩ Cảnh sát Bảo vệ lại phải tập trung cao độ để làm nhiệm vụ.