các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp lần thứ I Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND.