các điểm xe khách được phép dừng

Bố trí 50 điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định trên quốc lộ

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận vừa công bố 50 điểm dừng được phép đón, trả khách đối với tuyến vận tải cố định.