cá vàng

Kinh ngạc với những con cá vàng có kích thước "khủng"

Gần đây, các nhà nghiên cứu khoa học cũng như các cần thủ liên tiếp "săn" được những con cá vàng với kích thước khổng lồ.