cá sấu nặng 70kh

Người dân bắt được cá sấu nặng 70 kg

Con cá sấu này được phát hiện nổi trên sông Xáng ở huyện Lấp Vò và chưa tấn công người dân. Cá sấu do hộ nuôi tự phát để sổng chuồng, ra môi trường tự nhiên.