cá đuối

Cá đuối 6 tạ sa lưới ngư dân đảo Lý Sơn

Ngày 30-5, trong lúc thả lưới hành nghề chong đèn câu đêm ven đảo, một tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn đã bắt được con cá đuối “khủng” có trọng lượng khoảng 600 kg.