buồng khử khuẩn

Hai trường đại học sản xuất máy trợ thở, buồng khử khuẩn

Thời gian qua, Trường Đại học Điện lực đã sản xuất máy hỗ trợ thở cho bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác cần hỗ trợ thở. Đây là sản phẩm của Nhà trường với mục đích vì cộng đồng, phi lợi nhuận.

Cơ chế khử khuẩn độc đáo và hiệu quả của buồng khử khuẩn "Made in Viet Nam"

Vừa làm sạch đến 99% vi khuẩn bám trên người nhưng lại không tạo ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đó là điều buồng khử khuẩn di động "made in Việt Nam" làm được.