buôn sạch

Nhân rộng mô hình tiểu thương nói không với thực phẩm bẩn

Mô hình “Phụ nữ tiểu thương chợ Nam Đông văn minh, lịch sự, nói không với thực phẩm bẩn” của các tiểu thương chợ Nam Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) ra đời, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tiểu thương trong chợ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho người tiêu dùng.