buồn chuyện bệnh tật

Cụ ông buồn chuyện bệnh tật tự vẫn trong hành lang cư xá

Cụ ông trên 80 tuổi buồn chuyện bệnh tật nên chọn cách tự tử ở hành lang cư xá Thanh Đa...

Buồn chuyện bệnh tật, cụ bà 72 tuổi tự tử trong bệnh viện

Bị bệnh hơn 10 ngày tốn tiền thang thuốc, cụ bà 72 tuổi đã lén trốn chồng ra hành lang Bệnh viện Thủ Đức treo cổ tự tử...