bụi độc hại

Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại TP HCM

“Hiện tượng sương mù quang hóa thường xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua mà gần nhất là trong sáng 3-1 cho thấy, ô nhiễm không khí tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức báo động”.