bức liễn

Tóm gọn tên trộm chuyên lấy đồ vật quý ở các đình làng

Tuấn đột nhập vào đình làng Xuân Hòa (địa chỉ số 86 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, TP Huế) để lấy trộm 10 bức liễn bằng gỗ có giá trị tâm linh đối với dân làng rồi mang đi tiêu thụ, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.