brexit không thoả thuận

Thủ tướng Anh huỷ đàm phán với EU về Brexit tại London

The Guardian ngày 17/10 đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói không chấp nhận việc EU tiếp tục muốn can thiệp vào quyền tự do lập pháp cũng như sự độc lập về nghề cá của Anh. Trong khi đó, EU vẫn giữ nguyên quan điểm Anh cần phải chấp nhận nhượng bộ trong 3 chủ đề quan trọng là thương mại công bằng, nghề cá và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Sau 2 tháng nhậm chức, Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 15-10

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người vừa nhậm chức cách đây 2 tháng, kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 15-10 tới sau khi Hạ viện Anh bác bỏ kế hoạch Brexit của chính phủ.