bông tai kim cương

Chủ nhà đi vắng, trộm đột nhập lấy tài sản gần 600 triệu đồng

Bà Diệp khóa căn nhà ở Tiền Giang đến TP Hồ Chí Minh thăm cháu thì kẻ trộm đột nhập, lấy đi số tài sản trị giá 590 triệu đồng.