bỏng nặng

Cá cược leo trụ điện để tranh giành người yêu, nam sinh bị bỏng nặng

Đạt và Huy cùng yêu một bạn gái và bày trò cá cược nếu ai leo lên trụ tải điện lực có độ cao hơn thì người đó có quyền đến với người mình yêu.