bom 350 kg

Di dời an toàn quả bom 350 kg

 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa vừa di dời thành công một quả bom nặng khoảng 350kg ra khỏi công trình đang thi công tại Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.