“bôi trơn” cấp sổ đỏ

Các địa phương làm rõ việc “bôi trơn” cấp sổ đỏ trước ngày 16-5

Liên quan tới thông tin 44% người làm sổ đỏ phải nộp phí bôi trơn, Bộ Tài nguyên – Môi trường vừa có Văn bản số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương chỉ đạo kiểm tra làm rõ vấn đề trước ngày 16-5.