bồi thường thu hồi đất

Người lao động bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Phê duyệt giá đất bồi thường một số dự án

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đất ở khi thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai.