bốc xếp

Sau cuộc nhậu, 2 nhóm bốc xếp đánh nhau, 2 người trọng thương

Hai nhóm bốc xếp chặn đường dùng mã tấu đánh nhau khiến 2 người bị thương được chuyển vào viện cấp cứu…