bộ quốc phòng cấm sử dụng

Zoom tiếp tục bị cấm cửa ở Indonesia do bảo mật kém

Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định cấm mọi hoạt động sử dụng Zoom trong hoạt động họp hành, hội nghị trực tuyến do lo ngại  nguy cơ bảo mật của ứng dụng này.