bổ nhiệm người trong gia đình

Cần giải trình trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà

“Thời gian qua có một số trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, chưa thật sự tiêu biểu, thiếu kinh nghiệm thực tế là người trong gia đình, người thân”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nói.