bổ nhiệm Cục trưởng

Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh . Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an

Chiều 3-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Y tế ( Bộ Công an). Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.