bộ não con người

Kỳ lạ về bộ não con người

Không có bộ phận nào phức tạp hơn bộ não của con người. Nó hoạt động nhanh hơn bất cứ một chiếc máy tính nào, nó chịu trách nhiệm về hành vi có ý thức và vô thức của chúng ta.