bỏ lễ hội đâm trâu

Lâm Đồng chính thức bỏ nghi thức đâm trâu trong lễ hội truyền thống

Ngày 8-11, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, không tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống là một trong những nội dung được tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh quán triệt thực hiện.