bộ giáp

Bộ giáp chiến binh như phim viễn tưởng của Nga

Một trung tâm nghiên cứu công nghệ quân sự của Nga đã công bố loại bộ giáp mới cho binh lính tương lai với những công nghệ như bước ra từ trong phim viễn tưởng.