bộ SGK

Lựa chọn sách giáo khoa: Cả tỉnh chọn một bộ sách - có bất thường?

Việc lựa chọn các đầu SGK từ nhiều bộ khác nhau bước đầu thể hiện tính dân chủ trong quá trình lựa chọn. Tuy nhiên, một số địa phương có 100% trường chọn 1 bộ SGK cũng đã dấy lên những lo ngại về tính khách quan trong quá trình chọn sách.