bình yên sông nước

Lan tỏa cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” (giai đoạn 2016 – 2020), ở Trà Vinh và Bạc Liêu tạo được sức lan tỏa trong người tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thể hiện văn hóa giao thông, góp phần vì bình yên trên sông nước.

Văn hóa giao thông với bình yên sông nước

Theo Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó Ban ATGT Đồng Nai, qua 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn, số vụ TNGT và thiệt hại về người và của xảy ra trên các tuyến đường thủy nội địa giảm mạnh. So với giai đoạn trước đó, tỉnh Đồng Nai đã kéo giảm hơn 75% về số vụ và giảm được 15 người chết.