big data

Dùng big data điều tra tội phạm

Dữ liệu lớn (big data) là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu cực kỳ lớn và phức tạp. Ngày nay, cùng với việc vạn vật được kết nối internet, các nhà chức trách cho rằng có thể dùng big data để truy tìm tội phạm, thậm chí có thể dự đoán được tội phạm trước khi chúng diễn ra.

Lợi ích to lớn của big data trong nghiên cứu y khoa

Mỗi ngày, có thêm nhiều dữ liệu hơn về cuộc sống của bạn được tạo ra. Các chuyên gia ước tính có đến 90% dữ liệu trên thế giới được tạo ra chỉ trong 2 năm qua, và lý do của con số này là sự tiến bộ ngày càng vượt trội của công nghệ.