biểu tượng của vẻ đẹp

Vì sao phụ nữ Nhật Bản nhuộm răng đen?1

Thời xưa, răng đen được coi là một biểu tượng của vẻ đẹp nữ giới, phổ biến ở phụ nữ thuộc tất cả các tầng lớp xã hội trong nhiều thế kỷ. Ở Nhật Bản, tập tục nhuộm răng đen được gọi là Ohaguro.