biểu tình thái lan

Động thái mới của chính phủ Thái Lan trước làn sóng biểu tình

Chính phủ Thái Lan ngày 22/10 đã ra lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt trước đó một tuần nhằm cố gắng chấm dứt tình trạng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua tại nước này.