biểu hiện vụ lợi

Tiếp tục "truy" trách nhiệm vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh4

Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, tư pháp, hành pháp vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ sai phạm trong vấn đề điều động, bổ nhiệm cán bộ liên quan đến Bộ Công Thương, đến Trịnh Xuân Thanh.