biển thông tin tốc độ

Đã dỡ bỏ hết các biển hạn chế tốc độ dưới 40km/h trên quốc lộ

Trong quý I năm nay Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát điều chỉnh dỡ bỏ hết các biển hạn chế tốc độ dưới 40km/h trên quốc lộ.