biên soạn giáo trình

Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng biên soạn giáo trình cho đội ngũ giảng viên

Ngày 15-10, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.