biển số màu vàng

Từ 1/8, ôtô kinh doanh vận tải sẽ có biển số nền màu vàng

Tại điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư quy định biển số ôtô kinh doanh vận tải sẽ có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp vận tải chuyển đổi biển số

Thủ tục chuyển đổi sang biển số màu vàng được thực hiện nhanh gọn, tiện lợi, không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh vận tải hoặc các giao dịch dân sự có liên quan đến phương tiện của chủ sở hữu. Do đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh ôtô vận tải tại Lâm Đồng đang tích cực phối hợp với Phòng CSGT đẩy nhanh việc chuyển đổi biển số, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.