biện pháp cấp bách

Kiểm soát toàn bộ người đến từ Hải Dương

Các địa phương giáp ranh với tỉnh Hải Dương đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, trong đó kiểm soát toàn bộ những người đến từ vùng dịch…

Bộ Công an triển khai nhiều biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch COVID-19

Chiều 28/7, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an đã chủ trì họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19...

Chỉ xuất khẩu khẩu trang y tế cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.