biên giới Việt Trung

Trao trả và tiếp nhận các đối tượng vượt biên trái phép qua biên giới Việt Trung

Chiều 22/7/2020, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã trao trả 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và tiếp nhận 20 đối tượng quốc tịch Việt Nam.