biên giới Quảng Nam - Sê Kông

Phối hợp đảm bảo an ninh giữa Công an 2 tỉnh biên giới Việt Nam- Lào

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp đảm bảo an ninh của hai bên đã đạt được nhiều kết quả, thực hiện tốt các nội dung phối hợp trong biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên.