bịa chuyện

Thiếu nợ… bịa chuyện bị cướp giật 150 triệu

Vợ chồng ông Lẫy, bà Thúy khai nhận do thiếu nợ nhiều người không có khả năng chi trả nên bịa chuyện bị cướp giật 150 triệu để các chủ nợ kéo dài thời gian trả nợ. 

Xử phạt giám đốc "nổ" chạy dự án hơn 10 tỷ đồng

Ông Linh “nổ” với một nữ doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh là đã “chạy dự án” tốn trên 10 tỷ đồng để người này góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở xã hội.