bia Tiến sĩ

Danh sĩ đại thần triều Nguyễn Phan Thanh Giản: Minh tinh chín chữ lòng son tạc

Chuyến đi thực tế miền Tây Nam Bộ vừa qua, tôi mới được về xứ dừa Bến Tre. Về với ốc đảo cuối dòng Cửu Long giang, bốn bề sông nước này lại là miền “địa linh nhân kiệt” ít nơi sánh nổi...