bị vỡ

Vì sao kênh thủy lợi có mức đầu tư 4.300 tỷ đồng bị vỡ?

Ngày 30/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thông tin về sự cố vỡ kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.