bệnh viện ứng trực ngày Tết

Đảm bảo ứng trực, xử lý tốt mọi tình huống

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, trước Tết hơn một tháng, bệnh viện đã lên kế hoạch trực Tết, để các khoa, phòng chủ động đảm bảo công tác cấp cứu đạt hiệu quả cao nhất.