bệnh viện tuyến đầu

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Sáng 2/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 4 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số người được bệnh viện điều trị khỏi lên 180 ca.

Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19

Chiều nay 12/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục công bố cho 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, bệnh viện chỉ còn 2 bệnh nhân điều trị và cả nước chỉ còn 9 bệnh nhân COVID.