bệnh viện New York

Bên trong phòng cấp cứu "địa ngục" của bệnh viện New York chống COVID-19

Tại một phòng cấp cứu (ER) của Mỹ, 40 phút trôi qua, 6 bệnh nhân bị ngừng tim, bốn người chết trước khi họ rời khỏi phòng.