bệnh nhân nghèo

Mổ mắt miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo

Ngày 30-6, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp với Bệnh viên Mắt TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Tấm lòng vàng cho đôi mắt sáng”.