bệnh cúm gia cầm

Khẩn cấp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan khẩn cấp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.